formación

Convenio coa “Asociación Galega de Propietarios Forestais (AGAPROFOR)”

Gallego

O 15 de marzo do 2012, a empresa Tenzas e a Asociación Galega de Propietarios Forestais (AGAPROFOR) asinaron un convenio no cal se establecen canles para desenrolar as seguintes actividades:

Convenio con la “Asociación Galega de Propietarios Forestais (AGAPROFOR)”

Español

El 15 de marzo de 2.012, la empresa Tenzas y la Asociación Galega de Propietarios Forestais (AGAPROFOR) firmaron un convenio en el que se establecen cauces para desarrollar las siguientes actividades: