Enxeñería Agroforestal

  • Proxectos de ordenación forestal, de repoboación, infraestruturas e tratamentos silvícolas.
  • Certificación forestal FSC e PEFC.
  • Informes periciais, especialmente en reclamacións de propiedade en montes veciñais.
  • Valoración de parcelas e cubicación de masas forestais.
  • Xestión integral de TECORES: POC, Plan de aproveito anual, solicitude de danos,…
Galego