Instalacións e Medios

As nosas oficinas en Lugo atópanse equipadas con completos equipos informáticos e audiovisuais, con software e hardware perfectamente adaptados para o tipo de traballo que realizamos.

Para o desenrolo do traballo de campo contamos con vehículo todoterreo, GPS submetrico Leika Zeno, Estación total, Dendómetros VERTEX IV 360º, Hipsómetro Suunto, forcípulas Haglof, cintas diamétricas e outros métodos auxiliares para realizar todos os traballos con eficacia e precisión.

Nun período breve de tempo procederase a apertura dunha nova oficina en Lourenzá, punto central da Mariña lucense, a través da cal pretendemos dar cobertura os traballos de certificación forestal FSC e PEFC que estamos a desenrolar nesa zona.

Galego